LIIKMESKOND

Ratsaklubi Hobusega Harmoonias on just neile, kes pole ratsaspordi maailmas leidnud oma kohta.  Tõenäoliselt oled Sa hobuinimene, keda huvitab rohkem hobuse arvamus sinust ja sinu treeningmetoodikast, kui võidetud rosetid või kaasratsanike kadedad pilgud. Kui leiad, et hobuste treenimisel on tähtis ratsaniku isiklik areng inimesena, väärtustad ja praktiseerid hobuse treenimist maa peal, püüad arendada oma istakut ratsutamisel ning tahad hobusega toredalt aega veeta, ilma et hobune selles kõiges liigselt kannatama või hobuvõõrast elu peaks elama. Loe ka klubi väärtusi, et olla kindel, kas see ratsaklubi on sinu jaoks. Ratsaklubi Hobusega Harmoonias ei ole ratsaspordiklubi (ei anna klubilist kuuluvust, et osaleda ratsaspordivõistlustel) ehk kui Sa soovid osaleda Eesti Ratsaspordi Liidu poolt korraldatud võistlustel, siis on vajalik liitumine mõne ratsaspordiklubiga (soovi korral võib Ratsaklubi Hobusega Harmoonias liige olla ka mõne ratsapordiklubi liige, vt täpsemalt klubi põhikiri).


Mis kasu on võimalik klubisse kuulumisest saada?
Väga tihti ütlevad inimesed, et sooviksid kuuluda mõnda gruppi või klubisse, kus on sarnaselt mõtlevad inimesed- see klubi pakubki hariduslikke ja sotsiaalseid ühistegevusi sarnaselt mõtlevatele inimestele. Klubi liige saab:
  • osaleda soodsalt või tasuta üks kord aastas ühel seminaril, traditsiooniliselt suvekoolis või sügiskoolis.
  • osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekutel (mõjutada klubi tegevust)
  • osaleda ja juhtida klubielu ning üritusi
  • kuuluda klubi Facebooki gruppi, osaleda ja algatada seal diskussioone

Kuidas saada klubi liikmeks?
Liikmeks saamiseks tuleb:
  1. täita ankeet (vt allpool)
  2. see digiallkirjastada
  3. saata emailiga aadressile: ratsaklubihobusegaharmoonias@gmail.com
  4. tasuda liikmemaks 20 eurot Ratsaklubi Hobusega Harmoonias pangakontole (EE032200221062763944)
Klubi liikmetel palume liikmemaks tasuda hiljemalt esimese poolaasta lõpuks (31.juuni).

Liikmeks astumise ankeet: 
//media.voog.com/0000/0047/8410/files/Ratsaklubi%20Hobusega%20Harmoonias%20liikmeks%20astumise%20ankeet.doc
Klubi põhikiri:
http://media.voog.com/0000/0047/8410/files/Ratsaklubi%20Hobusega%20Harmoonias%20p%C3%B5hikiri.pdf